Coworking - Ortak Çalışma Alanı

Coworking Space alanı; Cube Incubation'da yer alan girişimcilerin kuluçkada verilen sürelerinin tamamlanmasıyla, yani mezun olmalarıyla birlikte geçiş yapabildikleri ortak çalışma alanlarıdır. Henüz yeterli ticari olgunluğa erişememiş post kuluçka sürecindeki girişimciler, sembolik kira ücretleriyle Teknopark İstanbul’da faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Ar-Ge ofislerine geçmeden önce ara bir dönem olarak yer alacak ortak çalışma alanı, 2018 yılı başında faaliyete geçmiştir. Kuluçka merkezinden mezun olan girişimciler, büyük bir başarı yüzdesiyle Teknopark İstanbul firması olarak ticari ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedirler.