Clean Cube - Temiz Odalar

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi ( İSEK )  Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile kurulan temiz odalar toplam 200 metrekarelik alanda araştırmacılarımıza hizmet vermektedir.

Temiz odalar sayesinde girişimciler; sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan, insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikro sistem bazlı tıbbi cihazların klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi konusunda çalışmaları gerçekleştirebilmekte; yarı iletken cihaz üretimi, biyoteknoloji, yaşam bilimleri uygulamaları ve kontrollü ortam gerektiren imkânlardan yararlanabilmektedirler.