Pusulabt

Endüstriyel Yazılım Teknolojileri
Kuruluş2020
Çalışan Sayısı2

Sosyal networklerden (Facebook, Whatsapp, Twitter vb.) gelen direkt ya da public yorumları aynı platformda cevaplamayı sağlayan, son kullanıcıda başlayıp işletme içindeki ilgili birimde ilgili kişiye kadar ulaşarak şikâyet ya da memnuniyetin cevaplandığı, varsa sorunun çözüldüğü bir yazılım geliştirmektedir.

Endüstriyel Yazılım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar