Egerobot

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri

Egerobot Otomasyon Mühendislik Proje Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

İşletmelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre" alanında tüm süreç ve aksiyonları profesyonel şekilde yönetmenize imkan tanıyan son teknoloji kurumsal bir yazılım çözümü geliştiriyor ve yüksek kaliteli kesintisiz hizmet olarak sunuyoruz.

Çalışma ortamından veri toplayarak yazılıma destek olan ek projeleri hayata geçiriyoruz.

Örneğin; Projemiz, İSGSİS - Akıllı Ortam Ölçümü ve Veri Konsolidasyonu Optimizasyonu

İş yeri çalışma ortamında, endüstriyel hijyen ölçümlemesi yaparak, elde edilen verileri, yazılım ile değerlendirerek sistemin kullanıcıya karar destek mekanizması eşliğinde aksiyon üretmesine yardımcı olmaktadır.

Yazılım ile işletmeler bir çok iş sürecini yönetebilmektedir. Ayrıca sürekli işletmelerden gelen talepleri de sisteme ekliyor ve geliştiriyoruz. Yazılım, endüstri 4.0 ve iot uygulamaları ile entegre edilebilmektedir.

Yazılım çoklu dil desteklidir ve istenilen ülkenin diline adapte edilebiliyor. İngilizce içeriği mevcuttur.

 

We develop an enterprise software solution that enables companies to manage all processes and actions professionally in the field of "Occupational Health and Safety, Environment" and offer high quality uninterrupted service.

We bring to life additional projects that support the software by collecting data from working environment.

For example; Our project, ISGSIS - SMART ENVIRONMENT MEASUREMENT and DATA CONSOLIDATION OPTIMIZATION

To measure industrial hygiene in the workplace, to evaluate the obtained data with software and helps the system to produce actions with the decision support mechanism to the user.

Companies can manage the many business processes with software. We also add and develop the demands coming from the enterprises continuously. The software can be integrated with industry 4.0 and iot applications.

The software is multilingual and can be adapted to the language of the desired country. Currently, English content is available as well.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar