Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği araştırma merkezidir.
Kuluçka hizmetlerinden ve desteklerinden yararlanmak için yer almak isteyenler buradaki başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler incelendikten sonra proje bilgileri eksik veya yeterli detayda değilse veya eksik belge / belgeler vb. varsa eksikliklerin giderilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için başvuru sahibi ile iletişime geçilir. 
  Başvuru sistemindeki formu doldurduktan sonra kabul aşamasına kadar herhangi bir belge istenmemektedir.
Cube Incubation’a dilediğin zaman başvurabilir, görüşmeye gelebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsin. Bize ulaşmak için tıklayabilirsin. Kuluçka Değerlendirme Komisyonu Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere yılda 4 kere toplanır ve girişimcileri seçer.
 
Kuluçka Merkezi'nde maksimum 4 kişi yer alabiliyorsun. Proje organizasyonunuzda dışarıdan danışman hocalarınız ya da yarı zamanlı yer alan destek personelleri olabilir.
 
Her ay başvuru sisteminden yapılan başvuruların değerlendirilmesi için kuluçka ön değerlendirme görüşmeleri düzenlenir. Başvuru sahipleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra, proje uygunluğuna göre ön görüşmeye davet edilir. Ön değerlendirme sonrası takvim iletilerek Kuluçka Değerlendirme Kurulu'na davet edilir ve sunum şablonu paylaşılır. Başvuru sahipleri sunumlarını gerçekleştirdikten sonra değerlendirme yapılarak sonuçları mail yoluyla başvuru sahibine iletilir.
Proje fikrinin Teknopark İstanbul tematik alanları ile örtüşmesi, projenin teknik yönü, teknolojik boyutu ve Ar-Ge niteliği, pazar ihtiyaç durumu, ticarileşebilirliği, proje ekibinin yetkinliği ve projenin finansal boyutu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.
Kuluçka Merkezi'nde aylık periyotlarda performans değerlendirme toplantıları yapılır. Yönetimin uygun bulması halinde kuluçkada bulunma süreniz devam ettirilir. Kuluçkada ortalama 12-18 ay boyunca yer alınabilir.
 
Değerlendirme sonucu olumsuz olan kuluçka adayları, proje fikirlerini revize ederek veya farklı fikirle bir sonraki başvuru değerlendirme dönemlerinde başvurularını gerçekleştirebilirler.
 
Ön kuluçka programından faydalanan girişimci/faydalanıcı gruba, 6 aylık dönem için ücretsiz olarak yer tahsisi yapılır. Kuluçka programında ise girişimci / grup, kişi başı (ortak alan/ofis ya da kapalı alan fark etmeksizin) KDV dahil 165 TL /ay teknik ve idari hizmet bedeli öder. Post kuluçka programının ücretleri değişkenlik göstermektedir.
 
Teknopark İstanbul A.Ş. olarak fikri mülkiyetinizde hak iddia etmiyoruz. Teknodestek kapsamında fikri mülkiyet hakkı konularında hem gerekli yönlendirmelerin yapılması hem de maddi olarak maliyetlerin bir kısmı Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.
 
Düzenlenen eğitim, etkinlik ve mentorluk programlarına katılım durumunuz hem kuluçkada kalmanız (protokol yenileme) ve hem de kuluçkadan mezuniyet ile ilgili değerlendirme kriterimizdir.
 
Devamlılık, protokol yenileme ve mezuniyet değerlendirme kriteri olup; % 60 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Aylık düzenlenen performans takip toplantılarına %100'üne  devam zorunluludur. Mazeretinizi Cube Incubation yönetimine belirtmemeniz durumunda kuluçka protokolünüz iptal edilir. 
Kabul edildiğiniz projeniz çerçevesindeki faaliyetler için 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirsiniz.
 
Hayır beklenmemektedir. Fikir aşamasındaki girişimlerinizle de Cube Incubation'a başvurabilirsiniz.
Tek bir projeyle başvuru gerçekleştirebilirsiniz fakat kuluçka programı süresince birden fazla Ar-Ge projesi yürütebilirsiniz.
İlgili konu için online eğitim çalışmalarımız sürmektedir.
Cube Incubation'u resmi şirket adresi olarak gösterip, kabul edildiğiniz projeniz çerçevesindeki faaliyetler için 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirsiniz.
"Cube Incubation Neler Sunar?" başlığından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Teknopark İstanbul Yönetimi ve konularında yetkin sektör uzmanları yer almaktadır.