Türkiye'de ve Dünyada Derin Teknoloji Girişimciliği Raporu

 

Rapor Hakkında

Derin teknoloji girişimciliği, hem ülkemizi hem de dünyamızı değiştirebilecek büyük bir potansiyele sahip. Bu alanda yapılacak yeni keşifler ve geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler, ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra yaşam kalitesini artırabilecek iyileştirmeler de sunabilecektir. Bu doğrultuda derin teknoloji girişimciliği hakkında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olan ‘Derin Teknolojiye Derinlemesine Bakış’, dünyada da bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardan biridir. Bu rapor hazırlanırken birçok farklı girişimcilik verisi bir araya getirilmiş ve Türkiye’deki derin teknoloji girişimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük girişimcilik veri tabanlarına sahip olan; ticaret odaları, TÜBİTAK, KOSGEB, teknoparklar, kuluçka merkezleri, Hello Tomorrow Türkiye ve Startups.watch verileri taranarak bulunan girişimler tek bir listede detaylı bilgileriyle birlikte bir araya getirilmiştir. 10 binden fazla girişim tek tek incelenerek 1.200 derin teknoloji girişimi tespit edilmiş ve bu girişimler 6 ana teknoloji dalgası ve 12 ana sektöre göre sınıflandırılmıştır.

 

Kategoriler ve Ana Sektörler

Yapay Zekâ, Veri ve Görüntü İşleme
Artırılmış ve Sanal Gerçeklik (AR/VR)
Otonom Araçlar, Robotlar ve Mekatronik
Endüstri 4.0 Nesnelerin İnterneti
Yeni Malzemeler ve Nanoteknoloji
Biyoteknoloji
 • Savunma ve Havacılık
 • Gıda
 • Otomotiv ve Ulaşım
 • Tarım
 • Üretim ve Yapı
 • Çevre ve Su
 • Perakende
 • Finans
 • Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri
 • Mobil ve Telekominasyon
 • Enerji
 • Sağlık

 

Araştırma Metodolojisi

Türkiye’deki derin teknoloji girişimlerinin listesi çıkartıldıktan sonra bu girişimlerin mevcut durumlarının tespiti ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi adına bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Derin teknoloji girişimlerinin mevcut durumunun, kaynaklarının ve ihtiyaçlarının analiz edilebilmesine imkân tanıyabilecek nitelikte 29 soruluk bir anket hazırlanmıştır. 131 farklı girişimin kurucu ve/veya yöneticisi tarafından katılım sağlanan bu çalışmanın sonuçları üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.

Raporu indirmek için tıklayın