Hocaoğlu Güç Sistemleri Proje ve Danışmanlık

Enerji Teknolojileri
Kuruluş2023
Çalışan Sayısı4
Web
E-posta

Elektrik enerjisine olan ihtiyacın giderek artması, güç sistemlerinin önemini arttırmaktadır. Bu sebeple güç sistemlerinin işletilmesi ve korunması aşamasında katma değeri yüksek ürünlerin ürütülmesi elzemdir. Güç sistemlerinin daha verimli işetilmesini, arızaların azaltılarak enerji arz güvenliliğinin artmasında fayda sağlayacak katma değeri yüksek ürünlerin yerli ve milli imkanlar ile ürütilmesi HOCAOĞLU GÜÇ SİSTEMLERİ PROJE ve DANIŞMANLIK (HGS) şirketinin ana hedefini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayarak, güncel bilimi ve teknolojiyi sanayici ile buluşturmak ve ülkemize güç sistemleri alanında katma değer yaratmak HGS’nin ana misyonudur.

Enerji Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar