Hyperion

Sağlık Bilimleri Teknolojileri

Hyperion

Hyperion İleri Teknoloji A.Ş., kısa ve orta vadede insanlığın geçmişten bu yana büyük mücadele verdiği kanser hastalığına karşı tamamen özgün ve yenilikçi tip bir tarama ve ön tanı cihazı geliştirme hedefiyle kurulmuş bir ar-ge şirketidir. Geliştirilecek olan ileri teknoloji medikal cihaz ile kanser hastalığı daha hücresel formda teşhis edilecek ve ön / erken tanı ile kesin ve etkin tedavisi yapılabilecektir.

Uzun vadede şirketin kendi öz sermaye ve başka kuruluşlardan aldığı destekler ile başta kanser  olmak üzere sağlık alanında ve savunma, uzay ve havacılık, bioinformatik, nanoteknoloji, yapay zeka ve robotik sistemler üzerine ar-ge projeleri gerçekleştirerek insanlığa yeni tip ve özgün ürünler koyma hedefinde olacaktır.

Proje Hakkında: Kanser Tarama ve Ön Tanı Cihazı (TK-RION)

Geliştirilmesi hedeflenen yenilikçi TK-RION ileri teknoloji medikal cihaz ile projenin hücrelerinin oluşma ve evrelenme süreçlerinin daha detaylı ve hassas veri elde edilmesi sağlanarak hem sağlıklı hücrelerden ayırt edilebilme çözünürlüğü arttırılmış olunacak hem de erken teşhis süresinin kısaltılması hedeflenecektir.

Projenin birinci fazında patentli akusto-optik görüntüleme sistemi kullanılarak bağırsak kanser hücrelerinin oluşum ve gelişim aşamalarının detaylı ve hassas  biyomekaniksel verilerinin algılanması hedeflenmektedir.

Projenin ikinci fazında ise sağlıklı bir bireyin bağırsak kanser türünün ortaya çıkabileceği doku veya organlara ait olabilecek hücrelerinin belirli periyotlarla test ve analizlerinin yapılması ve sağlıklı hücrenin kanserli hücreye dönüşme ihtimalinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje çıktısının uzun vadede her kanser türü için görüntüleme ve ön tanısında kullanılması planlanmaktadır.

 

ENG

About Our Company

Hyperion Advanced Technology Corp. is an R&D company that is established with the aim of developing a completely unique and innovator type scanning and pre-diagnosis device against the cancer disease that humanity dealt with for short and middle term from past to today. With the advanced technology medical device that will be developed, the cancer disease will be diagnosed in a more cellular form and can certainly and effectively treatable with the early pre-diagnosis.

In long term, the company will aim to bring new type and unique products with the self-capital of the company and the support that will get from other foundations, in health area, cancer being in the first place, defense, aeronautics and space, bioinformatics, nanotechnology, artificial intelligence and robotic systems to humanity by carry through R&D projects.

About Our Project: Cancer Screening And Prediagnosible Device (TK-RION)

With innovative TK-RION high-tech medical device aimed to be developed by obtaining more detailed and precise data on the formation and staging processess of the project’s cells will increase the resolution of distinguishment from healthy cells and also early diagnosis time will be shortened

In the first phase of the project, it aims to detect the detailed and sensitive biomechanical data of formation and development phases of intestinal cancer cells by using patented acousto-optical imaging system

In the second phase of the project, it is intended to determine the possibility of the healthy cell turning into a cancerous cell and testing and analyzing of cells of a healthy individual that may belong to tissues or organs where the type of bowel cancer may occur.It is planning to use the outcome of the project for imaging and pre-diagnosis of every type of cancer within the long term.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar