Hyperion

Sağlık Bilimleri Teknolojileri

Hyperion

Hyperion İleri Teknoloji A.Ş., kısa ve orta vadede insanlığın geçmişten bu yana büyük mücadele verdiği kanser hastalığına karşı tamamen özgün ve yenilikçi tip bir tarama ve ön tanı cihazı geliştirme hedefiyle kurulmuş bir ar-ge şirketidir. Geliştirilecek olan ileri teknoloji medikal cihaz ile kanser hastalığı daha hücresel formda teşhis edilecek ve ön / erken tanı ile kesin ve etkin tedavisi yapılabilecektir.

Uzun vadede şirketin kendi öz sermaye ve başka kuruluşlardan aldığı destekler ile başta kanser  olmak üzere sağlık alanında ve savunma, uzay ve havacılık, bioinformatik, nanoteknoloji, yapay zeka ve robotik sistemler üzerine ar-ge projeleri gerçekleştirerek insanlığa yeni tip ve özgün ürünler koyma hedefinde olacaktır.

Proje Hakkında: Kanser Tarama ve Ön Tanı Cihazı (TK-RION)

Geliştirilmesi hedeflenen yenilikçi TK-RION ileri teknoloji medikal cihaz ile projenin hücrelerinin oluşma ve evrelenme süreçlerinin daha detaylı ve hassas veri elde edilmesi sağlanarak hem sağlıklı hücrelerden ayırt edilebilme çözünürlüğü arttırılmış olunacak hem de erken teşhis süresinin kısaltılması hedeflenecektir.

Projenin birinci fazında patentli akusto-optik görüntüleme sistemi kullanılarak bağırsak kanser hücrelerinin oluşum ve gelişim aşamalarının detaylı ve hassas  biyomekaniksel verilerinin algılanması hedeflenmektedir.

Projenin ikinci fazında ise sağlıklı bir bireyin bağırsak kanser türünün ortaya çıkabileceği doku veya organlara ait olabilecek hücrelerinin belirli periyotlarla test ve analizlerinin yapılması ve sağlıklı hücrenin kanserli hücreye dönüşme ihtimalinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje çıktısının uzun vadede her kanser türü için görüntüleme ve ön tanısında kullanılması planlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar