Kamlançu

Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2019
Çalışan Sayısı2

Kamlançu

Kamlançu Nükleer San.ve Tic. A.Ş., nükleer bilim temelli yüksek teknoloji ürünlerini biyomedikal ve uzay endüstrileri için tasarlayıp üreten bir ar-ge sirketidir. Şirketin amacı, nükleer teknolojiler alanında yerli çözümler oluşturmak ve yüksek teknoloji ihracatı sağlamaktır.

Çalışmaları, medikal görüntüleme/tedavi üniteleri(bilgisayarli tomografi, pozitron emisyon tomografisi, dental panoramik tarayıcı, taşınabilir röngten, lineer hızlandırıcılar, radyasyon dedektörleri (dozimetre, iyon ve atomaltı parçacık dedektörleri), endüstriyel cihazlar (x-ray tarayıcı, gama sterilizasyon, kütle spektrometresi), nükleer enerji(nükleer materyaller, reaktör tasarımı & simülasyonu), nükleer elektronik(dijitalleştirici, yükseltici, diskriminatör, yüksek voltaj güç kaynağı), radyasyon simülasyonu(nükleer tıp, uzay ortamı, endüstriyel analiz) alanlarını kapsar.

Tek foton tespitine dayalı, pikosaniye hassasiyette parçacık dedektörü ve elektroniği üreten Kamlançu, geliştirdiği algılama sistemi ile mini PET/CT cihazı geliştirmiştir. Fonksiyonel sistemin genişletilerek medikal görüntülemede kullanılabilirliği için proje çalışmaları devam etmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar