Meccon

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri
Kuruluş2020
Çalışan Sayısı3

Meccon

Endüstriyel uygulamalarda akış (buhar ve kızgın yağ) kontrolü tüm prosesi etkilemekte ve bu kontrol ise elektrik (motorlu AC DC) veya pnömatik (hava kontrollü) aktüatörlü vanalar yardımıyla sağlanmaktadır. Fakat; normalde manuel diye tabir edilen vanaların çoğu yerli imkanlarla üretilebilirken, kontrol vanalarının neredeyse tamamı yurtdışından tedarik edilmektedir. Yaklaşık 30-40 yıldır aynı model ve seri ile üretimi gerçekleşmektedir. Gelişen teknoloji ve Endüstri 4.0 ile beraber üretimin hassas kontrolü hem enerji verimliliğini arttırmakta hem de üretimde oluşabilecek minimum ürün kaybını sağlamaktadır. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde yurtdışından kısıtlı malzeme gelişi hem üretim için bize bir imkan sağlamakta hem de uzaktan çalışma fikri ile beraber uzaktan izlenebilir sistemlerin olması gerektiği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda; üreticilerin hali hazırda olan üretiminden ziyade, günümüzün ileri teknolojisini kullanarak yenilikçi bir üretim hedefi ortaya çıkmış ve Ar-Ge çalışmalarının başlatılması için Teknopark İstanbul bünyesinde Meccon Akış Teknoloji Çözümleri firması kurulmuştur.

Türkiye’de birçok vana üreticisi bulunmaktadır ancak zor olan ve mühendislik açısından daha az bilinen vana akış kontrol ekipmanlarında dışa bağımlılık devam etmektedir. Ar-Ge projemiz; akış kontrolünü sağlayan aktüatör sisteminin geliştirilmesini ve üretilmesini kapsamaktadır. Böylece ithalatın kaçınılmaz olduğu kontrol ekipmanlarının üretimi gerçekleştirilerek dışa bağımlılıktan kurtulmak için ilk adım atılmış olacaktır.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar