Neox

Sağlık Bilimleri Teknolojileri

Neox

Neox Medikal Sistemler, Nevidea Ltd. ve Digifilm Ltd. tarafından ileri teknoloji ürünü Flat Panel Dedektörleri geliştirmek ve üretmek amacıyla Teknopark İstanbul'da kurulmuştur.

Girişim, 2012 yılından itibaren Digital X Ray cihazları için Ar-Ge ve Satış Pazarlama Stratejileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Dijital radyolojik görüntüleme cihazlarının en önemli ve yüksek teknoloji gereken bileşeni flat panel dedektördür. Flat Panel Dedektörler Dijital Radyolojik görüntüleme cihazlarının üretiminde kullanılan en yüksek maliyete sahip komponentlerdir. Girişim ortaklarından (Digifilm) Flat panel dedektörlerin satış pazarlama ve teknik destekleri konusunda uzun yıllardır yurt içi ve yurtdışında faaliyetlerini sürdürmektedir. Önemli markaların ulusal ve uluslararası distribütorüdür. Türkiye flat panel dedektör ihtiyacının tamamını yurt dışından karşılamaktadır.

Girişim en geç 2023 yılı içerisinde yerli üretim Flat Panelleri seri olarak üreterek yüksek hacimli satış sayılarına ulaşmayı hedeflemektedir.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar