Probio.co

İleri Malzeme Teknolojileri
Kuruluş2021
Çalışan Sayısı5

Chivalric & Regulus Biyoteknoloji girişiminin amacı, doğal kaynaklardan izole edilebilen mikroorganizmalar ile çeşitli sektörlerde yaşanılan sorunlara çözüm üretmek için Ar&Ge faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu Ar&Ge çalışmaları sonucunda elde edilen mikrobiyal çözümleri, geliştirilen nanoenkapsülasyon teknolojisi ile dış koşullara dirençli hale getirmek ve endüstrinin gerekli alanlarına entegre ederek karlılığı ve katma değeri yüksek ürünler sunmaktır.

The aim of the Chivalric & Regulus Biotechnology initiative is to carry out R&D activities in order to find solutions to the problems experienced in various sectors with microorganisms that can be isolated from natural sources, and to make the microbial solutions obtained as a result of these R&D studies resistant to external conditions with the developed nanoencapsulation technology and to integrate them into the necessary areas of the industry to increase profitability and productivity. To offer products with high added value.

İleri Malzeme Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar