Projera

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri
Kuruluş2022
Çalışan Sayısı7

Truth Canvas ile Proje Maliyet Hesap ve Tahmini Yapılması

PROJERA Software TRUTH Canvas (PSTC) bir yazılım kapsam tanımlama aracıdır. Yazılımın kapsamı tanımlamak için ihtiyaçları tam olarak tanımlayabilmek, bu ihtiyaçların tamamını karşılayacak tüm çözüm bileşenlerini öngörebilmek gerekir. Bu başarıldığında kapsama dayalı zaman ve maliyet tahminlerinin doğruluk oranı artar.

Truth Canvas, çıktıyı anlatan konu olan analiz dokumanı ile proje planını yani yapılacak işi anlatan ürün birikim listesi arasında mapping oluşturulması ile beraber analiz dokümanının standardını oluşturan bir yazılım projesidir. Yazılım projesini maliyetlendirirken oluşan kalemlerin sistem üzerinden hesaplanmasının ve tahminlenmesinin yapılmasını konu alır. Bir bölümünü analiz açısından tahminleme modülü (core yazılım geliştirme )ve diğer bölümünü ise  business process analizi (daha bütünsel ) ve yazılım bileşenleri arasında korelasyonun oluşturulması kapsamında proje gerçekleştirilecektir.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar