Renero

İleri Malzeme Teknolojileri
Kuruluş2021
Çalışan Sayısı2
Web

Renero

Metal partikül takviyeli Hydroxy Terminated PolytetraBudadien (HTPB) matris malzemeli kompozitin modelleme ve benzeşimini yapacak hesaplama sistemi ile deneysel çalışmalarla hazırlanan bir malzeme özellikleri veri tabanını kapsayan bir platform geliştirilecektir. Bu malzeme visko-elasto-plastik özellik gösteren bir malzeme olup sıcaklık ve kayma yükü altında reolojik davranışı  karmaşıktır. Projenin çalışmaları devam etmektedir.

Üzerinde çalışılan yeni projede ise çalışan sistem ve proseslerin sayısal ikizleri (digital twin) oluşturularak  IoT ve Makine Öğrenmesi (ML) yöntemleri ile Endüstri 4.0 uyumlu hesaplama birimleri elde edilecektir. Bunlar performans izleme, tasarım doğrulma, iyileştirma projeleri gibi pek çok alanda kullanım bulacaktır.

İleri Malzeme Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar