Serum Sağlık

Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2019
Çalışan Sayısı2

Firmamız hastalıkların tanısında yerli inovatif çözümler getirmeyi hedeflemektedir.  Bu amaçla gerek yapay zeka tabanlı tanı kitleri geliştirmek gerekse de tanıda kullanılan malzemelerin yerli üretimi sağlamak temel amacımızdır. İlk projemiz dünyada ve ülkemizde yaygın bir hastalık olan Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının yol açtığı NASH ve ileri evre fibrozisin tanısı için belirlediğimiz serum ve genetik faktörleri yapay zeka algoritmasına entegre ederek non-invazif, tekrarlanabilir, güvenilir ve prognoz hakkında bilgi verebilecek yerli panel geliştirmektir.  Bu hedef için; Türkiye’deki en geniş NASH hasta serimiz ve bu alanda yapmış olduğumuz 100’ü aşkın uluslararası bilimsel çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler kaynak olarak kullanılacaktır. Şu ana kadar bu amaca yönelik Fransa ve ABD’de geliştirilmiş patent korumalı ticari paneller bulunmaktadır. Projemiz ile ülkemiz, yeni bir non-invazif tanı paneli geliştirebilme potansiyeline sahip olabilecektir.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar