Sigma

İleri Elektronik Teknolojileri
Kuruluş2021
Çalışan Sayısı1
Web

Sigma

FCC, modern rafinerilerin en önemli bölümlerinden birisidir. Fonksiyonu, ağır hidrokarbon petrol fraksiyonlarını benzin gibi daha faydalı ürünlere dönüştürmektir. İlk ticarileşmesi, yaklaşık altmış yıl önce başlamış olmasına rağmen hâlâ geliştirilmeye devam etmektedir. Beslemelerin ve ürün ihtiyaçlarının değişmesinin yanında teknolojideki ilerlemeler bu gelişmeyi sürdürmeye devam etmektedir. Ünite donatımının en önemli kısmını, katalitik olarak hidrokarbonların işlem gördüğü reaktör ve reaktörün yanında katalizörün kazanılıp, tekrar kullanımını sağlayan rejenaratör oluşturmaktadır. Ayrıca hidrokarbonların parçalanması neticesi oluşan ürünlerin ayrışmasını sağlayan ayrıştırma kolonu mevcuttur. 

Reaktör, sıcak katalistin şarj ile bir araya getirildiği yer olup rejeneratör ise, katalist üstünde biriken kokun giderilme işleminin yapıldığı kısımdır.  Rejeneratörden gelen katalistin sıcaklığını, yanma ısısı arttırır. Dönüşte bu sıcak katalist, parçalanma reaksiyonunun ısısının yanında, beslemeyi ısıtma ve buharlaştırma için ihtiyaç duyulan ısıyı sağlar. Ürün buharı, ürünlerin fraksiyonlarına ayrışması için ürünleri damıtma kolonuna gönderir. Tasarımlar arasındaki temel fark reaktörde kontrol edilen katalist çevrimidir. 

İleri Elektronik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar