Türkiye Maarif Vakfı

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri
Kuruluş2017
Çalışan Sayısı1

Ulusal ve uluslararası Pazar analizleri sonrasında sektörde uçtan uca entegre dijital okul yönetimi yazılımı alanında açık olduğu saptanmıştır. Her ülkenin getirdiği farklı regülasyonlara ve standartlara kolayca uyum sağlayacak esnek ve modüler bir yazılımın olmadığı tespit edilmiştir. Pandemi nedeniyle eğitimde önemi daha fazla hissedilen «Dijitalleşme» probleminin tüm sektörün temel problemlerinden biri olduğu görülmüştür. K12 kapsamında geliştirilecek 9 ana modül  ile tüm eğitim – öğretim araçları tek bir platformda entegre bir şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır. Tüm modüllerin ürün geliştirme süreçleri tamamlandıkça TMV okulları tarafından kullanılmaya başlanacak, kullanıcı deneyimleri alınacaktır. Daha sonraki aşamalarda ürün ticarileşme sürecinin tamamlanması ve yurtdışında eğitim faaliyeti yürüten zincir okullar başta olmak üzere diğer özel okullara ürün satışı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Endüstriyel Tasarım Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar