Unicode

Denizcilik Teknolojileri
Kuruluş2022
Çalışan Sayısı6
Web

Unicode

Firmanın sunduğu dijital çözüm; denizcilik sektörüne özelleşmiş komple bir kaynak yönetim yazılımı olmasının yanında yeni gelecek olan regülasyonlardaki gemi dizayn parametreleri ile oluşturacağı EEDI/EEXI değerini kullanarak, seyir kayıtlarıyla birlikte Enerji Verimlilik Operasyon Değerini (EEOI) hesaplayacaktır. Bu değer gemi operatörüne, gemisini IMO çevre regülasyonları doğrultusunda işletmesi için kılavuz olmanın yanında operatörün doğru raporlamasını sağlayacaktır.

Web ve mobil çözüm sunan girişim, gemi işletmecilerine ve kullanıcılarına kılavuzluk ve tavsiyelerde bulunacaktır. Bunun devamında insansız gemilere geçiş için bir alt yapı oluşturacak ve bu geçiş çok hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

ENG

In addition to being a complete resource management software specialized for the maritime industry, our digital solution will calculate the Energy Efficiency Operation Value (EEOI) together with the voyage records by using the EEDI/EEXI value it will create with the ship design parameters in the new regulations. This value will provide the operator with accurate reporting as well as being a guide for the ship operator to operate his ship in line with IMO environmental regulations.

Our initiative, which offers web and mobile solutions, will provide guidance and advice to users to ships and operators. In the continuation of this, an infrastructure will be created for the transition to unmanned ships and this transition will be completed very quickly. The point we want to reach is to offer the most comprehensive and technological solution to our customer base.

Denizcilik Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar