Tarımda Verimi İki Kat Artıracak Yerli Teknoloji

20 April 2022

Bitki sağlığı analizi yapan yazılımcı FG Spectral, tarımda minimum girdi ile maksimum verimi mümkün kılan yerli teknolojiler geliştiriyor. Firma, hava kaynaklı multispektral görüntüleme teknolojisi ve hassas arazi yönetim çözümleriyle üreticilere yol gösteriyor. 

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde (Cube Incubation) yerleşik FG Spectral Teknoloji, bitki sağlığı analizi yapan yerli yazılım geliştirdi. Tarım girdilerinde maksimum tasarruf ve üretimde en yüksek verim için çözümler üreten firma, Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü Fark İndeksi (NDVI) analizi yapan multispektral görüntüleme teknolojisi için Ar-Ge yapıyor.

TÜRKİYE’NİN İLKİ
 
Türkiye’nin NDVI analizi amaçlı ilk yerli hava kaynaklı multispektral görüntüleme sistemini ve yerli bitki sağlığı analiz yazılımını geliştirme çalışmalarına devam eden firma, tarımda düşük verim sorununa çözüm sunacak. Yerli üretim ikamesi sağlayan FG Spectral, tarım girdilerinde yüzde 70 tasarruf, mahsulde iki kat verim artışı hedefliyor. Böylece mahsul cinsine göre analiz yapabilmek, reçeteler hazırlayarak hassas arazi yönetim planı oluşturabilmek mümkün olacak.
 
İstanbul Ticaret’in sorularını, FG Spectral’in kurucusu Geomatik Mühendisi Muhammed Fatih Öztürk cevapladı.

MAKSİMUM GİRDİ TASARRUFU
 
FG Spectral’in kuruluş amacı neydi?
 
Firmamızı 2020’de, TÜBİTAK 1512 sermaye desteği ile Teknopark İstanbul’da kurduk. Öncelikli amacımız; başta ülkemiz olmak üzere küresel çapta yaygınlaşıp, tarım girdilerinde maksimum tasarrufu sağlamak. Bunu gerçekleştirirken en verimli tarım üretimi için teknolojik çözümler sunmayı hedefledik.
 
GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ
 
Neler üretiyorsunuz?

 
NDVI analizi için multispektral, yani çok sayıda dalga boyutunda algılama yapabilen görüntüleme teknolojisi ve sisteme entegre bitki sağlığı analizi yazılımı geliştiriyoruz. Tarımda hava kaynaklı multispektral görüntüleme teknolojisi ve hassas arazi yönetim çözümleri sunuyoruz.
 
AKILLI TARIM
 
NDVI görüntüleme sistemi ve yazılımı ne fayda sağlıyor?

 
Tarımsal ürünlerin sağlık ve stres durumunun izlenmesini, zararlı hastalık ve otların kontrolünü, bitkilerin su, sıvı azot-gübre ve ilaçlanma ihtiyaçlarının hassas ve bölgesel olarak belirlenmesini sağlıyor. Hassas rekolte tahminlerinin yapılması, yüksek verimlilikteki tarım arazisi yönetim planlarının oluşturulması da sağladığı yararlardan bazıları. Hassas planlar dijital verilere dönüştürülüp, akıllı tarım teknolojilerine sahip makinalara entegre edildiğinde; sprey ilaçlama, gübreleme ve sulamanın, otonom ve en verimli şekilde yapılmasına imkan sağlıyor.

BİLİNÇSİZ SULAMAYA ENGEL
 
Düşük verimliliğinin sebepleri neler?

 
Temel sebeplerinden biri bilinçsiz sulama. Aşırı su kullanımı, Konya gibi önemli tarımsal merkezlerimizdeki obruklara sebep oluyor, büyük ekili alanların verimini düşürüyor. Gereğinden fazla veya az yapılan gübreleme ve ilaçlama da verimin düşmesinin bir diğer nedeni.
 
Farklı bitkilerin değişken ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tarım yapılamaması, hassas tarım için yüksek teknolojili görüntüleme sistemlerinin pahalı olması da bu sebepler arasında.
 
İHTİYACI BELİRLİYOR
 
Tarım arazisi yönetim planının faydaları neler?

 
Toprağın, mahsulün hangi miktarda gübreye ihtiyacı olduğunu belirlemek mümkün oluyor. Sulama ve ilaçlamanın en doğru şekilde ve zamanda yapılmasını sağlıyor. Böylece maksimum rekolte artışı sağlanıyor.
 


BAĞIMSIZ YERYÜZÜ GÖZLEMİ
 
Teknolojiniz başka sektörlerde kullanılabilecek mi?

 
Uzay-savunma, havacılık, ilaç, tıp, madencilik, gıda sektörlerinde kullanılabilecek. Mesela erken kanser teşhisinde, ilaç üretiminde, stratejik hedef tespitlerinde, gıda kalitesinin tespitinde, maden ve doğal kaynakların keşfinde kullanım alanları olacak. Küp uydularımıza yerli görüntüleme ve tam bağımsız yeryüzü gözlemleme imkanı sağlayacak. Hava ve su kirlilik analizleri yapabilecek.
 
PAZAR HIZLA BÜYÜYOR
 
Hedefleriniz neler?

 
Multispektral görüntüleme sistemleri satışları her yıl yüzde 20 artıyor. Yabancı muadillerine göre fiyat da dahil çoklu avantajlara sahip yerli sistemimize; teknik destek, bakım, onarım hizmetleri vereceğiz. Verilerin analizi, yorumlanması ve tarım arazisi yönetim planının oluşturulmasında uzman desteği sağlayacağız.
 
BÜYÜKLERLE REKABET
 
“Rakiplerimiz, gelişmiş ülkelerdeki global şirketler. Fiyat ve performans açısından da ilk sırada olmayı hedefliyoruz. Mekansal çözünürlük ve hafiflikte dünyanın en büyük iki şirketi ile rekabet etmeyi planlıyoruz.”
 
İHTİYACA GÖRE VERİ TOPLAYACAK

“Multispektral görüntüleme sensörümüz özelleştirilebilir 6 spektral banda sahip olacak. Yüksek spektral ve mekansal çözünürlük pek çok avantaj sağlayacak. İHA ile kullanılabilecek, kayıpsız veri depolayabilecek. Mahsul cinsine göre hassas analizler ve tarım arazisi yönetim planı oluşturabilecek.”
 
BİTKİ SAĞLIĞI ANALİZİ
 
“Bitkiler sağlık durumlarına göre yakın kızılötesi ve görünür bölge dalga boylarını farklı oranda yansıtırlar. NDVI İndeksi ile bitkilerin sağlığı, stresi, hastalıkları ve ihtiyaçları hakkında analizler yapılır. İHA’lara entegre edilen multispektral kameralar ile tarım arazisi üzerinde uygulama yapılarak veriler toplanır. NDVI Bitki Sağlığı İndeksi hesaplanır. Hassas konumlu NDVI Bitki Sağlığı Haritası oluşturulur ve bu veriler yazılım ile analiz edilir.”
 
AVANTAJLARI NELER?

 

 • İHA’larla birlikte kullanılabiliyor.
 • Uydu verilerine göre çok daha hassas sonuçlar sunuyor.
 • Tarım girdilerinde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlayabiliyor.
 • Mahsul verimini iki katına çıkarabiliyor.
 • Akıllı tarım otomasyon sistemleri ile entegre edilebiliyor.
 • Bitki sağlığı haritası hazırlayıp, hassas reçeteler sunabiliyor.
 • Hassas tarım arazisi yönetim planı oluşturulabiliyor.
 • Verileri kayıpsız olarak depolayabiliyor.
 • Tarımsal ürünlerin sağlık, stres durumunu izliyor.
 • Zararlı hastalık ve otların kontrolünü sağlayan verileri sunuyor.
 • Su, gübre, ilaçlama ihtiyaç analizi ve rekolte tahmini yapıyor.
 • Tarım arazisi yönetim planı çıkarıyor.
 • Kolay entegrasyonlu özelleştirilebilir tasarıma sahip.