Cube Incubation 2020 Yılı 3. Dönem Girişimleri Belli Oldu!

Değerlendirme Kurulu sonrası Cube Incubation 2020 Yılı 3. dönem girişimleri Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek üzere kuluçka merkezimize kabul edildi. Yeni dönem girişimleri online olarak değerlendirmeye devam ederek kuluçka merkezimize girmeye hak kazanan firmaların, girişim yolculukları boyunca ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve donanıma sahip olmalarına olanak sağlıyoruz. Yeni dönem girişimlerimiz:

Nanosilver: Ekolojik teknolojiler kullanılarak sentezlenen “nano-gümüş” kullanılarak; farklı alanlarda uygulamaya yönelik nano-gümüş esaslı hijyen çözümleri geliştirmektedir.

Hardshield: Patlamaya dayanıklı yapılar ve kontrollü patlamanın yapılabileceği patlama odaları tasarımı.

Frux: Yapay zekâ ve nesnelerin interneti entegreli dikey topraksız tarım sistemleri.

Space Robotics: Küçük ve orta ölçekli uzaktan kontrollü su altı aracı (ROV) ile görüntü aktarımı.

Borazotkar: Yüksek mukavemetli ileri malzemelerin üretimi ve uygulamaları ile kompozit   katkılanması alanında kullanımının yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Kamlançu: Hassas ışık ölçümü işlemlerini tek foton seviyesinde enerji ve zaman bilgileriyle sağlamak.

Bütünleşik Bilgi Güvenliği Dijital Envanter Yönetimi Platformu: Kurumlardaki bilgi güvenliği departmanının süreçlerini tek bir platformdan izlenebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamaktadır.

Fiboo: Kurumların personelleri ile etkileşimini ve motivasyonunu arttırmak için geliştirilmiş kurum içi iç iletişim platformu.

Carbon Fiber Ve Amin Bazlı Katalizör Destekli Poliüretan Yapıştırıcı: Piyasadaki düşük adezyonlu ve yüksek kürlenme zamanı gerektiren yapıştırıcıları geride bırakacak şekilde formülize edilmiş yeni bir reçete.

CGE: Kurumsal Yönetim değerlendirme yazılım alt yapısı online olarak kurum ve kuruluşlara 6 kategoride 40 farklı değerlendirme alanı ve metodolojisi ile ayrıntılı online analiz, kıyaslama, trend takip ve raporlama alt yapısı sunan kuruma özel veri tabanı yönetimi yapan, sektör ve ölçek bazlı farklılaşmaya ve strateji geliştirmeye olanak sunar.

Influencerman: Dijital sosyal dünyada yer alan gerçek ve tüzel kişilerin dijital ortamdaki gerçek etkilerinin ve gerçekliklerinin, makine öğrenmesi, görüntü işleme, computer-vision ve doğal dil işleme kullanılarak 3 derinlikli fraud-detection gerçeklik analizinin yapılmasını ve bu kişilerin yayınlarının dijital sosyal dünya üzerinde ulaşabileceği gerçek etkilerinin; veriye dönüştürülüp, demografisiyle birlikte ileriye dönük tahmin edilip sunulmasını, değer ve kalite ölçümünün yapılmasını sağlar.

Evet Tech: Günümüzde daha çok ayrık ve dağınık olan dijital pazarlama ve ortaklık platformlarını ve yöntemlerini birleştirip geliştiren büyük bir ekosistem oluşturma.

Liqith: Doğadan esinlenerek geliştirilecek bir pervanenin yerli üretimi.

Umay Tech: Askeri platformlarda araç bataryalarının şarj edilmesi, anlık olarak izlenmesi, hatalarının tespit edilmesi ve bitik akü durumunda tek seferlik araç marş yapma.

Identify24: “Know your customer” prensipleri gereği,  gerçek kişi ya da tüzel kişilerin diğer kurumlarla olan müşteri ilişkilerinde gerekli olan kimlik ve kişi doğrulama işinin yazılım teknolojileri ile gerçekleştirilmesi.

Palamar: Havacılık dokümanlarının tamamını sınıflandırabilen ve dökümanların içindeki bilgileri veritabanlarına aktarabilen yapay zeka destekli havacılık arşiv sistemi.

Bu da Tamam: Alıcılar ile satıcıların üçüncü bir taraf vasıtası ile elektronik ortamda bir araya getirilmesi ve bu sayede ürünlerin sergilenmesi ve satışın gerçekleşmesine olanak veren dikey e-ticaret platformu.