Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar

Günümüzde "girişimcilik" kavramı ve bir "girişimci" olmak iş hayatını yeniden şekillendiriyor. Günümüzün dinamik ve değişken iş çevresinde belirsizlik ve risk altında çalışmak zorunda olan küçük çaplı projeler / işletmeler, yatırım stratejilerinden İK stratejilerine kadar her alanda dinamik ve esnek yapılar kurarak günümüzdeki problemlere çözüm olup, ekonominin gelişmesinde büyük katkı sağlıyorlar.

Öteki taraftan edindikleri başarı için zamanlarından, kazançlarından ödün verip kurdukları vizyona inanarak gelecek için vaat ettiklerine iş birliği sağlayacak ‘’network’’ler kurmadan önce ve sonrasında da birçok zorluktan ve belirsiz zamanlardan geçtiler. Bu zorlukları ve çözümlerini aşağıda sizin için sıraladık!

1.     Finansal Destek

Girişimci olmak, 9-5 işindeki sabit maaş ve sigorta gibi faydalardan fedakârlık yapılan ve bağımsız çalışılan bir meslek oldu. Her fikrin ürüne dönüştürülebileceği yeni dünya düzeninde, cesur olmak ve bir akımın içinde olmak kişisel değerler için çok önemli olup motivasyonu arttıran bir faktördür. Her küçük girişim bir fikir ile başlar, fakat elinde nakit varlık ya da bankadan alabileceği kredisi yoksa gelişmesi gereken alanlara yatırım yapması zorlaşır ve girişimin alt yapısı tam oluşamaz. Markalaşmak bu altyapının görünürdeki yüzü olsa da uzun dönemde büyümek ve projeyi uluslararası bir çıtaya getirmek için de ellerindeki varlıkları ona göre bütçeleme yapmaları da gerekmektedir. Melek yatırımcılar ve kuluçka merkezleri sayesinde yatırımcı şirketleriyle bağlantı kurmak ve yatırım almak yoluyla finans baskısını azaltabilseler de girişimcinin vaat ettiklerini ihtiyaçlara göre bütçelemesi ve bütçesini koruması da çok önemlidir.

2. Zaman

Yeni başlayan her girişimcinin, sorumlulukları büyük ölçüde artmaktadır. Bir işletmedeki tüm sorumluluklarda ve pozisyonlarda görev yapan girişimci için “zaman” daha değerli ve kısıtlı hale gelir. Sosyal hayatın daha daraldığı bu süreçte girişimci, odak noktasını yatırımcı, ekibi ile strateji oluşturma ve ürün geliştirme gibi faaliyetler üzerinden düzenli ve uzun soluklu bir program yaratmaya ayarlamalıdır.. Düzenli bir programın yanı sıra yeni çıkan her fırsat veya problemin önceliğine göre de zamanı ayarlamak ve gündelik hedefleri tamamlamak gerekiyor. Günlük görev ve zaman dağılımı, katılınması gereken etkinlikler, toplantılar ve network kurmanın işlem maliyeti  gibi konulara verilen önem girişimin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösteren önemli bir tutumdur.

3. Pazarlama

Girişimcilerin, potansiyel müşterilerinin ilgisini ve uzun dönem bağlılıklarını kazanmak için ürünlerinin gerçekçi ve güncel durumlarını, başarılarını ve süreçleri ilgili sosyal mecralarda kurdukları ortaklar aracılığı ile paylaşmaları gerekir. Bir girişimin yatırım yapacağı reklam alanları, web sitesi tasarımı ve içerikleri ile beraber çalıştığı ortakların bir bütün olması girişimcinin vereceği mesajı en iyi şekilde ve doğru potansiyel müşterilere yansıtabilmeleri, girişime olan ilgiyi ölçmeye yarayan bir faktördür. Bir girişim, girdiği ya da gireceği pazardaki ürünlere göre sunduğu geniş hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmalıdır. B2B alanında kurulan iş ortaklıklarının sürdürülür olması ve hedeflerin ölçülür olması uzun dönemli gerçekçi planlara büyük destek sağlar.

4. Takım Kurma

Bir girişimin yapısının oluşması için belli yetenekler alanında işe alım sağlanması çok önemlidir. Uzun dönem için aslında stratejilere değil, takıma güvenerek gelişim ve büyüme sağlanıyor. Çünkü bir ekibin gündelik görevlerini verimli ve üretken bir şekilde yaptığında iletişim kopukluklarının azaldığı, ortak hedeflerin belirlendiği ve iş bütünlüğünün sağlandığı bir kültürle deneyim, beceri, bilgi ve paylaşım oranı en yüksek noktaya ulaşıyor.

5. Yatırımcı Sunumu

Bağımsız ya da kuluçka merkezli bir girişim olsun, girişimin değerini ölçen bir diğer faktör de melek yatırımcı, yatırımcı şirketleri ve firmalar ile görüşmektir. Finansal destek için yatırımcılarla görüşme şansına sahip olmak, önemli bir  motivasyon kaynağı olmakla beraber ekibin kurumsal alanda görünürlüğünü arttıran önemli bir adımdır. Görüşmeden önce girişimcinin, yatırımcı hakkında bilgi edinmesi ve yatırım yaptığı sektörleri bilmesi gerekir. Girişimcilerin görüşmeden önce ‘’Yatırımcı Sunumu’’ konulu bir sunum hazırlamaları gerekir. Bu sunumda ekibin yetenekleri, ürünün probleme getireceği çözüm, girdikleri pazar alanı, rakip analizi, tahmini veya elde edilen gelirler, iş planı taslağı, pazarlama stratejileri, hedef müşterileri ve kullandıkları teknoloji sayesindeki vizyon-misyonları yer almalıdır. Girişimin başlangıç hikâyesi, gelişme aşamasında karşılaştıkları başarıları ve eksiklikleri, gelecekteki tahmini planların öne çıktığı ve dikkate alındığı her görüşmeden sonra girişimci, kendisine yöneltilen sorularla bir sonraki görüşmelere göre hazırlığını yapabilir, eksik kaldığını düşündüğü alan üzerinde çalışabilir. Bu görüşmeler ve sunumlar , yatırımcıların, girişimin zamanına ve nakit akımına nasıl değer katacağını da  göz önünde bulundurarak, girişimle iletişimlerini sürdürmeleri ve iş ortaklıklarını  başlatmalarına zemin hazırlar.

Girişimcilik dünyası dinamik ve keşfedildikten sonra hızlı gelişen bir ekosistem olup, her sektörde farklılık yaratabilecek her fikir artık daha değerli. Girişimcilik serüveninin başında ve büyümesinde, girişimcinin ve ekibinin kurduğu iş planındaki faktörlere sadık kalarak sürdürülebilir yollarla hedefleri tamamlamak ve müşterilerle iletişim kurarak pazardaki devamlılığını korumak, belirsizlikler ve gelecek fırsatlar için zemin hazırlayacaktır.

Gamze GÖKGÖZ